Wet- en regelgeving

Wetgeving

In Nederland is de wet “Regeling optische en geluidsignalen 2009” van kracht. In deze wet is beschreven wie signalering mag voeren en van welke kleur, blauw en/of amber. Tevens beschrijft deze aan welke eisen signalering moet voldoen, zoals bijvoorbeeld de ECE R65 certificatie.

Aanvullende richtlijnen

De wetgeving beschrijft waar signalering minimaal aan moet voldoen, voor alle omstandigheden. Voldoen aan de wet betekent daarom niet per definitie goed zichtbaar zijn en dus veilig werken. Verschillende branches stellen daarom aanvullende eisen, beschreven in richtlijnen.

 

WETGEVING


360 graden zichtbaarheid

De “Regeling optische en geluiddsignalen 2009” beschrijft wanneer signalering mag worden gevoerd, hoe deze gemonteerd moet zijn en aan welke eisen deze moet voldoen. De wijze van montage is samen te vatten in “360 graden zichtbaarheid”. Dit betekent dat op een afstand van 20 meter, op een kijkhoogte van 1,5 meter, tenminste één van lampen voor signalering zichtbaar is. Op het moment dat objecten aan het voertuig (lading, laadkranen, windvangers, achterklep, et cetera) tijdens de werkzaamheden het zicht op flitslampen ontneemt, dan dienen er meer flitslampen of aanvullende flitsers te worden gemonteerd.

Wanneer mag er geel/amber signaleringslicht gevoerd worden?

 • Hulpverlening
  werkzaamheden ten behoeve van de hulpverlening op of langs de weg met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen

 • Werkzaamheden ten behoeven van wegen
  werkzaamheden ten behoeve van de hulpverlening op of langs de weg met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen

 • Reparatie, bergen of wegslepen
  werkzaamheden met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen voor de hulpverlening aan en het repareren of bergen en wegslepen van voertuigen

 • Vervoer van grote ladingen
  vervoer van ondeelbare lading voor zover het voertuigen betreft waarvoor krachtens de Regeling voertuigen ontheffing is verleend inzake de afmetingen van deze voertuigen of hun lading

 • Transport begeleiding
  het begeleiden van transporten waarvoor een ontheffing is verleend, voor zover die begeleiding uit de ontheffing voortvloeit en dit geschiedt met daartoe speciaal uitgeruste voertuigen

 • Begeleiden militaire colonnes
  het begeleiden van militaire colonnes

 • Voertuigen met beperkte snelheid
  het rijden met landbouw- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid, of daardoor voortbewogen aanhangwagens, die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan 2,60 meter

 • Belastingdienst
  werkzaamheden van de Belastingdienst, waaronder begrepen de Belastingdienst/Douane

ECE R65 certificering

De “Regeling optische en geluidssignalen 2009” schrijft voor dat gemonteerd producten moeten voldoen aan de ECE R65 regelgeving. 

ECE R65 certificering geldt zowel voor primaire als secundaire signalering. Primaire signalering zijn de basis voor het monteren van signalering op een voertuig. Primaire signalering zijn doorgaans daksets (ook zwaaibalken) of zwaailampen. Eén of meerdere van deze, of een combinatie dient tenminste gemonteerd te zijn. 

Als er een ongeval plaatsvindt met een voertuig dat niet of onvoldoende voorzien was van signalering, terwijl dit wel wettelijk verplicht is, kan de eigenaar van het voertuig juridisch aansprakelijk gesteld worden.

 

Aanvullende signalering

Primaire signalering, daksets en zwaailampen, voorzien tijdens het gebruik van het voertuig niet altijd in 360 graden zichtbaarheid, bijvoorbeeld door een openstaande kiepbak of achterklep. In dat geval moet secundaire signalering, ook wel additionele of directionele flitsers, gemonteerd worden.

Door additionele flitsers te monteren kan 360 graden zichtbaarheid gewaarborgd worden. Flitsers worden meestal per set gemonteerd en dienen ook ECE R65 gecertificeerd te zijn.

 

RICHTLIJNEN


Conform wetgeving versus goed zichtbaar

“360 graden zichtbaarheid” betekent dat een enkel ECE R65 gecertificeerd zwaailicht midden op je dak voldoet aan de wet. Daarmee mag je dus stilstaan langs de snelweg om je werkzaamheden te doen. Maar is dat wel veilig? Wij zeggen “nee!”. Dat zijn diverse brancheverenigingen met ons eens.
 

Diverse brancheverenigingen hebben daarom aanvullende richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn veelal vanuit de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en Arboregels opgesteld. Deze regelgeving zegt simpelweg dat mensen veilig hun werk moeten kunnen doen en dat risico’s op ongevallen zo veel mogelijk ingeperkt moeten worden. Veilig werken op, aan of langs de weg kent vele facetten. Niet langer stilstaan dan nodig, goede afzetting van de weg, goed zichtbare kleding, botsabsorbers, maar zeker ook goede zichtbaarheid door signalering, oftewel zwaailampen.
 

Deze richtlijnen zijn daarom meestal veelomvattend en het gebruik van signalering is daar vaak een beperkt deel van. Rechts staat een lijst met branches die een richtlijn kennen, voorzien van een link naar de betreffende richtlijn. Staat je branche er niet tussen, vraag het dan eens na bij je branchevereniging. Indien je branche geen richtlijn heeft, dan geldt uiteraard de wetgeving zoals hierboven beschreven.

Voorwaarden:

 • Wij installeren alleen producten die bij ons zijn aangeschaft.
 • Tarieven gelden voor inbouw op de vestiging in Eersel. Tarieven zijn inclusief aansluitmaterialen en standaard schakelaar en exclusief de te installeren producten.
 • Tarieven zijn richtprijzen, deze kunnen afwijken door bijvoorbeeld het type auto of reeds bestaande inbouw.
 • Wij bieden twee jaar garantie op installaties, de garantie is niet overdraagbaar en vervalt indien deze door derden is aangepast of een poging daartoe.
 • Annuleren van uw installatie afspraak minimaal 48 uur van te voren, anders zijn wij genoodzaakt €60,- administratie-/reserveringskosten in rekening te brengen.